Política de dades

Garantim el bon ús de les teves dades personals, tal i com marca la legislació en matèria de dades personals, tant europea, com estatal i catalana.

RESPONSABLE del tractament de les teves dades personals:

Impulsem la Barcelona del Sí

NIF: G16944639

E-mail: hola@bcnesimparable.cat

QUÈ FEM AMB LES TEVES DADES:

Tractem les dades que has facilitat, i posteriorment al teu consentiment, per tal d’informar-te de les activitats, propostes i campanyes del nostre moviment així com qualsevol altra informació que pugui ser del teu interès i en la qual participi l’entitat, i desenvolupar accions i campanyes, així com informar sobre aquestes.


PERQUÈ HO FEM:

El consentiment és lliure de la persona, a través de l’acceptació de la clàusula de tractament de dades, i pot ser El consentiment és lliure, i s’efectua acceptant la clàusula de tractament de dades, i pot ser revertit en qualsevol moment per part de l’usuari/usuària. Conservarem les dades fins que es revoqui l’autorització per part de l’usuari/usuària, una petició que pot fer mitjançant qualsevol canal de l’entitat Impulsem la Barcelona del Sí.

A QUÈ ENS COMPROMETEM:

Només comunicarem les teves dades a tercers amb el teu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions legals.

QUINS DRETS TENS:

Pots accedir a les teves dades personals i sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, pots revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets esmentats anteriorment.

Per qualsevol qüestió relacionada estem a la teva disposició a les xarxes socials i en aquest correu electrònic: hola@bcnesimparable.cat.